ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

   • Αποτελεσματικές έρευνες
   • Εξιχνιάσεις - Διαλευκάνσεις
   • Άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα
   • Ραντεβού σε χώρο της επιλογής σας
   • Πλήρες εχεμύθεια

    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΟΡΑΤΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 6939 576818 και 6939 631341

E-mail: info@aoratos.gr

Aρ. Άδειας 4891/7/1/118-ε'